بایگانی ماهانه: آوریل 2012

رفیق سلامه را آزاد خواهیم کرد

در روز 23 آوریل 2012 در اوج درگیریهای خونینِ سوریه، نیروهای امنیتی رژیم بشار اسد، مارکسیست و فعال انقلابی سلامة كيلة را دستگیر کردند. سلامة كيلة 57 ساله که متولد فلسطین و تحصیل کرده ی علوم سیاسیِ دانشگاه بغداد است در سال 1979 وارد جنبش مقاومت فلسطین شد و تا امروز مبارزه برای فلسطین و اتحاد چپِ مارکسیستیِ عرب را متوقف نکرده است. او که دچار بیماری های مختلفی است توسطِ نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر و روانهی زندان شده است. زندانی که در روزهای اخیر مملو از روشنفکرانِ مخالفِ رژیم اسد شده است. پیروِ دستگیریِ او اعتراضاتی در نقاط مختلف جهانِ عرب سازماندهی شده است.
مدت زیادی از سخنرانی رفیق سلامة كيلة در قاهره نمی گذرد. او در جمع سوسیالیست های قاهره به سخنرانی در مورد اوضاع سوریه پرداخت و جمعیتِ کثیری از علاقهمندان که منتظر فرصتی برای بحث دربارهی افقِ سوسیالیسم در منطقه بودند را به محل سخنرانی کشاند تا به تبادل افکار و نظرات با یکدیگر بپردازند. وی در بازگشت به سوریه به سرعت دستگیر شد.
این دستگیری امتداد دستگیریهای سریالی است از دوران حافظ اسد تا امروز ادامه دارد و اوج آنها بین سالهای 1983 – 2000 بود و دلیل آن نیز تلاش این روشنفکران برای تدارک انقلاب اجتماعی در سوریه و دفاع از حقوق مردم در برابر رژیم زورگوی حاکم است. تاکید مکرر این گروه از روشنفکرانِ محبوس، ضمن مبارزه برای سرنگونیِ رژیم اسد، ردِ هرگونه دخالت خارجی در سرنوشت مردم و محوریت لایههای تحتانی در تغییر مناسبات اجتماعیِ موجود است.
سوسیالیستهای عرب، به نشانهی همبستهگی با این رفقای انقلابیِ دربند، از تمام نیروهای سیاسی، سازمانهای عربی و مصریِ حقوق بشری، محلی و منطقهای و بینالمللی خواستارِ حمایت از آزادی فوری آنها و رفیق سلامة كيلة هستند. این همبستهگی با مبارزهیِ شورشیِ انقلابیون در هر کشور و در برابر سفارتخانههای سوریه برای آزادی زندانیانِ سیاسی در سوریه، مصر و در تمام دنیاست. شورای دانشجویان و جوانانِ چپ در تماس با رفقای درگیر در این کمپین، پیامِ همبستهگیِ انترناسیونالیستیِ خود با رفیق سلامة كيلة را در برنامهها، نشریات، صفحههای اینترنتی و آکسیونهای خیابانیِ خود اعلام میکند.

متن این بیانیه به زبان ترکی

لینک‌های مربوط:

سخنرانی رفیق سلامه در قاهره

رفیق سلامه در جمعِ خبرنگاران

رفیق سلامه دستگیر شد (به نقل از سرویس خبری جهانی برای فتح) – فارسی

رفیق سلامه دستگیر شد (به نقل از سرویس خبری جهانی برای فتح) – انگلیسی

رفیق سلامه دستگیر شد (به نقل از سایت الاشتراكيون الثوريون) – عربی

30 آوریل 2012


نشریه‌ی شماره‌ی یک «رویِ خطِ رادیکال» منتشر شد


نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال –  شماره‌ی یک

در این شماره می خوانید:

  •  سرِخط: چرا روی خطِ راديکال؟

  • رادیکالِ مسلح: اسلحه و مبارزه ­ی مسلحانه ی قهرآميز

  • جنگِ زردآن ها ونبردِ سرخ ما

  • شاهرخ زمانی دربندِ متادونی ها باید چه چیزی راترک کند؟!

  • نگاهی به جنبش دانشجویی ترکیه

  • خبرِ رادیکال: خبر و گزارش از ایران و جهان

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی یک


نشستِ زنان چپ و کمونیست در هامبورگ و سخن رانیِ دو رفیق از «شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران» در این کنفرانس. گلشن کاظمی – فریبا امیرخیزی

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها !  در شرایطی که توده های مردم بیزار از شکاف های طبقاتی و فقر و استثمار، ستم دینی و جنسیتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، بی حقوقی و ستم گری ملی، دست به اعتراض و شورش و مبارزه می زنند، افق و برنامه انقلاب کمونیستی می تواند خشم زنان را به نیروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کند  در نتیجه فرآیند شفافیت بخشیدن به افق و برنامه کمونیستی در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است. بر این اساس نشست هامبورگ از جانب زنان چپ و کمونیست در تاریخ 6 تا 8 آوریل سازماندهی شده است. این نشست از طریق پالتاک هم زمان پخش خواهد شد. جمعه 6 آوریل از ساعت 14.۳۰ تا ۱۹.۳۰ / شنبه 7 آوریل  از ساعت 9 صبح تا 12 و از ساعت 13 تا 20 / یکشنبه 8 آوریل از ساعت 10 تا12

برگزارکننده: زنان چپ و کمونیست

آدرس اتاق پالتاکی:

IranMiddle East / Zanane Chap

به خواندن ادامه دهید


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: