بایگانی دسته‌ها: انتشارات

نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی دهم

در این شماره می خوانید:

 • به جای سرمقاله

 • دهه ی هشتاد ٬ دهه ی اوج و افول در جنبش دانشجویی

 • جنبش دانشجویی٬ اهمیت سیاسی و وضعیت فعلی این جنبش

 • رابطه ی جنبش دانشجویی و جنبش کارگری٬ بررسی یک دیدگاه عام

 • نگاهی به جنبش دانشجویی در آذربایجان

 • افسان هی چپ شورایی

 • خاورمیانه ٬ دانشگاه نبرد

 • جنبش دانشجویی یا جوانان؟

 • شعرِ «من یک زنم » از یوسف هایا ل اغلو شاعر ترک

دریافت نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی دهم


نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی نهم

در این شماره می خوانید:

دریافت نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی نهم


کتاب «دریاچه‌ی ارومیه»

چنان­‌که در این کتاب خواهید خواند، دریاچه‌­یِ ارومیه قربانیِ مطامعِ اقتصادی و نیازهایِ امنیتیِ رژیمِ ضدِ انسانیِ جمهوری اسلامی گردیده است. نابودیِ پوشش گیاهیِ منطقه، استفاده‌یِ سو­ء از منابعِ آب و خاک، غارتِ تولیداتِ دریاچه مانندِ «آرِتمیا»، احداثِ جاده در داخلِ دریاچه و… همه‌گی مواردِ زیان‌­باری بوده­‌اند که به طورِ مستقیم و یا غیرِمستقیم توسطِ حکومتِ جمهوری اسلامی صورت گرفته است و پی‌آمدهایِ منفیِ آن­ها، دریاچه و مجموعه تالاب­‌هایِ پیرامونی­‌اش را در شرایط بسیار نامناسب و بحرانی قرار داده است.

در واقع آن چه امروز در خصوصِ دریاچه­‌یِ ارومیه به چشم می­‌آید، نتیجه­‌یِ عمل‌کردِ سالیانِ طولانیِ غارتِ منابع و نابودیِ اقلیم توسطِ حکومت است که چنین خود را نمایانده است. دریاچه­‌یِ ارومیه از جمله نمونه­‌هایی است که تفکرِ حاکمانِ رژیمِ ضد انسانیِ جمهوریِ اسلامی و مشیِ غارت‌گرانه­‌یِ آن­ها را در برخورد با پدیده­‌هایِ موجود و منابعِ کشور، نشان می­دهد. ضمنِ آن که، ایجادِ تغییراتِ شدیدِ محیطی به منظورِ وادارنمودنِ بخشی از جمعیتِ ساکن در منطقه­‌یِ شمالِ­غربِ کشور به مهاجرت از آن­جا، دور از ذهن نیست.

راه‌کارهایِ مختلفی برایِ نجاتِ دریاچه­‌یِ ارومیه از اوضاعِ بحرانیِ موجود پیش‌نهاد شده است که انجامِ مواردِ عملی و مثبت، می­‌تواند در جلوگیری از نابودیِ دریاچه موثر افتد و اگر دریاچه به شرایطِ مناسب و ایده‌­آلِ خود در سال­‌هایِ دور و پیش از وضعیتِ بحرانی بازنگردد، دستِ­‌کم از نابودی نجات خواهد یافت. اما چاره­‌یِ اساسی برایِ نجاتِ دریاچه­‌یِ ارومیه، تمامیِ ذخایرِ زیست­‌محیطی و ایران، سرنگونیِ رژیمِ جمهوریِ اسلامی است؛ چنین باد!

مهرداد مهرپور محمدی

لینک دریافت کتاب


نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی چهارم

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی چهارم


نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی سوم

در این شماره می خوانید:

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی سوم


نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی هشتم

در این شماره می خوانید:

دریافتِ نشریه‌ی رادیکال ـ شماره‌ی هشتم


نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی دوم

در این شماره می خوانید:

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی دوم


نشریه‌ی شماره‌ی یک «رویِ خطِ رادیکال» منتشر شد


نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال –  شماره‌ی یک

در این شماره می خوانید:

 •  سرِخط: چرا روی خطِ راديکال؟

 • رادیکالِ مسلح: اسلحه و مبارزه ­ی مسلحانه ی قهرآميز

 • جنگِ زردآن ها ونبردِ سرخ ما

 • شاهرخ زمانی دربندِ متادونی ها باید چه چیزی راترک کند؟!

 • نگاهی به جنبش دانشجویی ترکیه

 • خبرِ رادیکال: خبر و گزارش از ایران و جهان

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی یک


نشریه یِ رادیکال – شماره هفتم

نشریه‌یِ رادیکال – شماره‌ هفتم/ بهمن ماهِ ۱۳۹۰

jeld radical 7

در این شماره می‌خوانید:

دریافتِ نشریه رادیکال – شماره‌ هفتمنشریه یِ رادیکال – شماره ششم

نشریه‌یِ رادیکال – شماره‌ ششم/ دی‌ماهِ ۱۳۹۰

در این شماره می‌خوانید:

دریافتِ نشریه رادیکال – شماره‌ ششم


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: