بایگانی دسته‌ها: کتاب‌خانه

کتاب «دریاچه‌ی ارومیه»

چنان­‌که در این کتاب خواهید خواند، دریاچه‌­یِ ارومیه قربانیِ مطامعِ اقتصادی و نیازهایِ امنیتیِ رژیمِ ضدِ انسانیِ جمهوری اسلامی گردیده است. نابودیِ پوشش گیاهیِ منطقه، استفاده‌یِ سو­ء از منابعِ آب و خاک، غارتِ تولیداتِ دریاچه مانندِ «آرِتمیا»، احداثِ جاده در داخلِ دریاچه و… همه‌گی مواردِ زیان‌­باری بوده­‌اند که به طورِ مستقیم و یا غیرِمستقیم توسطِ حکومتِ جمهوری اسلامی صورت گرفته است و پی‌آمدهایِ منفیِ آن­ها، دریاچه و مجموعه تالاب­‌هایِ پیرامونی­‌اش را در شرایط بسیار نامناسب و بحرانی قرار داده است.

در واقع آن چه امروز در خصوصِ دریاچه­‌یِ ارومیه به چشم می­‌آید، نتیجه­‌یِ عمل‌کردِ سالیانِ طولانیِ غارتِ منابع و نابودیِ اقلیم توسطِ حکومت است که چنین خود را نمایانده است. دریاچه­‌یِ ارومیه از جمله نمونه­‌هایی است که تفکرِ حاکمانِ رژیمِ ضد انسانیِ جمهوریِ اسلامی و مشیِ غارت‌گرانه­‌یِ آن­ها را در برخورد با پدیده­‌هایِ موجود و منابعِ کشور، نشان می­دهد. ضمنِ آن که، ایجادِ تغییراتِ شدیدِ محیطی به منظورِ وادارنمودنِ بخشی از جمعیتِ ساکن در منطقه­‌یِ شمالِ­غربِ کشور به مهاجرت از آن­جا، دور از ذهن نیست.

راه‌کارهایِ مختلفی برایِ نجاتِ دریاچه­‌یِ ارومیه از اوضاعِ بحرانیِ موجود پیش‌نهاد شده است که انجامِ مواردِ عملی و مثبت، می­‌تواند در جلوگیری از نابودیِ دریاچه موثر افتد و اگر دریاچه به شرایطِ مناسب و ایده‌­آلِ خود در سال­‌هایِ دور و پیش از وضعیتِ بحرانی بازنگردد، دستِ­‌کم از نابودی نجات خواهد یافت. اما چاره­‌یِ اساسی برایِ نجاتِ دریاچه­‌یِ ارومیه، تمامیِ ذخایرِ زیست­‌محیطی و ایران، سرنگونیِ رژیمِ جمهوریِ اسلامی است؛ چنین باد!

مهرداد مهرپور محمدی

لینک دریافت کتاب


سرمایه (به زبانِ ساده) -جلدِ دوم

«سرمایه»یِ مُصَور که جلدِ دومِ آن تقدیم­تان می­شود از رویِ «سرمایه» کتابِ اصلی‌یِ کارل مارکس طراحی و داستان­پردازی شده است. مفاهیمِ اساسی‌یِ‌ «سرمایه» در قالبِ داستانی از فرآیندِ تولید در کارخانه­یِ پنیرسازی توضیح داده می­شود و به این صورت «سرمایه»یِ مارکس را، که متنی ترسناک و سخت جلوه می­کند، به شکلی ساده برای مخاطبینِ بیش‌تری قابلِ فهم می­کند. «سرمایه»یِ مارکس برایِ اولین­بار در سالِ ۲۰۰۸ از سویِ انتشاراتِ ایست‌پرس(East Press)  در ژاپن به شکلِ مُصور منتشر شده است. در جلدِ دومِ سرمایه­یِ مصوَر، پیش‌رفتِ حوادثِ کارخانه­یِ پنیرسازی‌یِ روبین و دانیل هم‌آهنگ با قوانینِ عمومی‌یِ سرمایه­داری از سویِ انگلس، که جلدِ دوم و سومِ «سرمایه» را بعد از مرگِ او[مارکس] جمع‌آوری و منتشر کرد، با زبانی ساده توضیح داده می‌شود. انگلس چگونه‌گی‌یِ شکل‌گیری‌یِ استثمار و اجتناب‌ناپذیری‌یِ بحران‌هایِ اقتصادی در سیستمِ سرمایه‌داری را از رویِ مثالِ کارخانه‌یِ پنیرسازی با زبانی جذاب وقابلِ فهم تشریح می‌کند.


مشاهده و یا دریافتِ کتاب:

کیفیتِ معمولی

کیفیتِ بالا 


سرمایه (به زبانِ ساده) -جلدِ اول

کتابِ مُصوَرِ «سرمایه» با توجه به مباحثِ کتابِ «سرمایه» نوشته​یِ کارل مارکس تهیه شده است. مفاهیمِ اساسی‌یِ «سرمایه» در قالبِ داستانی از فرآیندِ تولید در کارخانه​یِ پنیرسازی توضیح داده می​شود و به این صورت «سرمایه»یِ مارکس را، که متنی ترس​ناک و سخت جلوه می​کند، به شکلی ساده برایِ مخاطبینِ بیش​تری قابلِ فهم می​کند. «سرمایه»یِ مارکس برایِ اولین​بار در سالِ ۲۰۰۸ از سویِ انتشاراتِ ایست‌پرس(East Press) در ژاپن به‌شکلِ مُصوَر منتشر شده است. این کتاب توانست هم از نظرِ محتوا و داستان و هم از نظرِ تصویرگری‌اش توجهِ بسیاری را در سطحِ جهانی جلب کند؛ به گونه‌ای که میزانِ فروشِ آن در مدتِ کوتاهی از صدهزارجلد فراتر رفت. «سرمایه»یِ مُصوَر،موضوعی جذاب را پیشِ رویِ خواننده می‌گذارد و برایِ طیفِ وسیعی می‌تواند مفید و جذاب باشد. از جمله برایِ افرادی که ماه​ها وقت صرفِ فصولِ کتابِ «سرمایه» کرده​اند و یا افرادی که نتوانسته​اند تاکنون آرزویِ مطالعه​یِ «سرمایه» را محقق کنند، و نیز برایِ جوانانی که خواهانِ آشنایی با مفاهیمِ اساسی‌یِ «سرمایه» هستند؛ هم​چنین برایِ کسانی که به مطالعه​یِ رمان​هایِ مُصور علاقه دارند.

مشاهده و یا دریافتِ کتاب:

کیفیتِ معمولی

کیفیتِ بالا 

 

 %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: